Nakladanie s komunálnym odpadom Prezentácia dobrých skúseností

Prvoradým cieľom projektu Builcogreen je zvýšenie obývateľnosti a efektívnejšie riadenie mestských oblastí cezhraničných regiónov. S týmto zámerom si partneri projektu, pod vedením zoskupenia Arrabona EZÚS ako hlavného prijímateľa, stanovili za úlohu posilnenie cezhraničnej spolupráce vo viacerých oblastiach. Ďalšou prioritnou aktivitou je mentoring, v rámci ktorého sa už v spomínaných tematických oblastiach uskutočnia 3-3 konzultácie. Naplnenie … Čítať viac Nakladanie s komunálnym odpadom Prezentácia dobrých skúseností

Údržba verejnej zelene

Prvoradým cieľom projektu Builcogreen je zvýšenie obývateľnosti a efektívnejšie riadenie mestských oblastí cezhraničných regiónov. Účastníci série workshopov realizovaných v rámci projektu si môžu s odborníkmi vymieňať skúsenosti v oblasti riadenia miest a konzultovať postupy dobrej praxe zavedené na miestnej úrovni. V rámci tematickej oblasti údržby verejnej zelene si najprv v krátkosti, na základe najdôležitejších aktuálnych … Čítať viac Údržba verejnej zelene

Kvetinové mesto Prípadová štúdia

Prvoradým cieľom projektu Builcogreen je pretvoriť mestá v prihraničných oblastiach tak, aby sa v nich žilo lepšie a ich prevádzkovanie bolo efektívnejšie. Počas sérií workshopov, ktoré boli zorganizované v rámci projektu, mohli ich účastníci konzultovať s odborníkmi o špecifických témach, o skúsenostiach s vedením mesta či osvedčenej praxi vytvorenej na mieste.  Počas prehľadu tematické okruhu skrášľovania mesta – vytvárania kvetinového mesta stručne … Čítať viac Kvetinové mesto Prípadová štúdia

Prevádzka verejných a vojenských cintorínov Prípadová štúdia

Prvotným cieľom nášho projektu je vytvorenie obývateľnejších mestských plôch v prihraničných oblastiach a ich efektívnejšie spravovanie. . V rámci projektu sme usporiadali sériu workshopov, na ktorých mohli zúčastnení vedúci samospráv konzultovať o skúsenostiach s prevádzkou mesta a tiež s odborníkmi o osvedčených postupoch. Pri predstavení témy prevádzkovania verejných a vojenských cintorínov sme sa snažili o … Čítať viac Prevádzka verejných a vojenských cintorínov Prípadová štúdia

Nakladanie s komunálnym odpadom Prípadová štúdia

Prvoradým cieľom projektu Builcogreen je zvýšenie obývateľnosti a efektívnejšie riadenie mestských oblastí cezhraničných regiónov. Účastníci série workshopov realizovaných v rámci projektu si môžu s odborníkmi vymieňať skúsenosti v oblasti riadenia miest a konzultovať postupy dobrej praxe zavedené na miestnej úrovni. V tematike odpadového hospodárstva sme sa snažili umiestniť do popredia štúdie medzinárodne relevantné inovácie s … Čítať viac Nakladanie s komunálnym odpadom Prípadová štúdia